Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp

  • Vận Hành
  • Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và 422 Nguyễn Thị Thập, Quận 07, TP.HCM

Personal information

Tell us something about yourself

We accept PNG, JPG, and JPEG files

CV / Resume*

Upload your CV or resume file

We accept PDF, DOC, DOCX, JPG and PNG files

Cover letter

Insert your cover letter here